Mal zu zweit: Brustkorb/Schultermobilisation... Bauch-Brustatmung

VDB-Physiotherapieverband e.V. Verband Freier Osteopathen e.V. Ski-Club Arlberg